Smaller Default Larger

Dnia 20.11.2008 roku w Dąbrówce odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji, remontów i zakupów, które były współfinansowane przez instytucje zewnętrzne.

Image W spotkaniu uczestniczyli: Ludwik Rakowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Robert Stępień – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Nocoń - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stanisława Szydłowska – Radca Ministra Sportu i Turystyki, Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Maciej Urmanowski – Starosta Powiatu Wołomińskiego, Tadeusz Wiśniewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, Stanisław Jurkiewicz
– Proboszcz Parafii Józefów, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, wykonawcy robót a także delegacje mieszkańców gminy Dąbrówka.

    Podczas spotkania Wójt Gminy – Tadeusz Bulik, przedstawił krótką prezentację zrealizowanych w 2008 roku zadań oraz poinformował o wysokości przyznanych dotacji. Następnie wspólnie z przewodniczącym rady złożył podziękowania za okazaną życzliwość i wsparcie. Podziękowania przekazali także przedstawiciele miejscowości, w których przedsięwzięcia były realizowane.

    Na zakończenie części oficjalnej dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Anna Maniecka zaprosiła wszystkich zebranych na krótki koncert muzyki klezmerskiej.

    Inwestycje, remonty i zakupy, które otrzymały dofinansowanie:
- budowa drogi Dąbrówka – Stanisławów (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000 zł)

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sokołówek (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000 zł)

- remont przedszkola samorządowego w Dręszewie (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000 zł)

- budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej z nawierzchni punktowo – sprężystych w miejscowości Dąbrówka II etap (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000 zł)

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Małopole ( pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.444.790 zł)

- III etap kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lasków (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 877000 zł)

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 760.000 zł)

- budowa drogi w miejscowości Wszebory (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiegow kwocie 60.000 zł)

- zakup zapór przeciwpowodziowych ( dofinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 46.555 zł)

- zakup Gimbusa ( wartość 336.598 zł) przekazany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

- zakup samochodu strażackiego dla Kołakowa (dofinansowane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł)

- sportowe boisko wielofunkcyjne we Wszeborach ( dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 159.900 zł)

- budowa chodnika w miejscowości Ludwinów – Józefów (w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego – kwota dofinansowania – 40.000 zł)

- budowa chodnika w miejscowości Kuligów (w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego – kwota dofinansowania – 50.000 zł)

- budowa chodnika w miejscowości Kołaków – Guzowatka (w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego – kwota dofinansowania – 20.000 zł)

- remont pomieszczeń w szkole w Dąbrówce oraz w szkole we Wszeborach (dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 30.000 zł)

- wyposażenie szkół z udziałem rezerwy subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ( koszt całkowity 50.000 zł)

Image   Image  
 Image  Image
 Image

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31