Smaller Default Larger

W ramach realizacji projektu „Akcja Aktywacja” Gminne Centrum Kultury ogłosiło Konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne w Gminie Dąbrówka. Konkurs skierowany był do osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują na terenie gminy.


Wpłynęło 6 wniosków, z czego 5 zostało rekomendowanych do dofinansowania:


„Festyn rodzinny nad Bugiem” (Kuligów) to wydarzenie, które nie tylko skupi mieszkańców w dniu realizacji. Wnioskodawcy zapewnili zaangażowanie w przygotowanie kulminacyjnego momentu jakim będzie sam festyn miejscowych stolarzy, mieszkających w okolicy artystów i animatorów, a także gospodynie wiejskie.
Stolarze przygotują ławki, które podczas festynu w ramach konkursu będą malowane przez dzieci i rodziców, gospodynie wiejskie upieką ciasta, zrobią lokalne specjały; animatorzy poprowadzą gry i zabawy, lokalni muzycy zagrają do tańca podczas „Potańcówki na dechach” kończącej festyn.
Inicjatorzy postawili sobie za cel zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczno – kulturalne wsi, a także włączenie w planowanie i realizację nieaktywnych do tej pory mieszkańców oraz reaktywację dawnej tradycji spotkań mieszkańców i włączenie do niej nowo osiedlonych i sezonowych mieszkańców, pogłębienie współpracy z GCK oraz stworzenie bazy do kontynuacji wydarzenia w następnych latach.


„U mnie w dolinie” – konkurs fotograficzny został wybrany do realizacji poprzez plebiscyt on-line. Wnioskodawcy stawiają sobie za cel rozwój potencjału turystycznego Kuligowa. Wystawa zdjęć konkursowych będzie prezentowana w centrum wsi – na ogrodzeniu miejscowej remizy, w sąsiedztwie sklepów i przystanku autobusowego oraz na ogrodzeniu siedziby lokalnej Fundacji PRZEMOCNIe. Do udziału zostaną zaproszeni mieszkańcy, turyści, działkowicze (wnioskodawcy szacują udział ok. 20 osób). Inicjatywa będzie promowana poprzez ulotki, ogłoszenia i banery, także w Internecie. Konkurs zakłada pokazanie na fotografiach niezwykle atrakcyjnych przyrodniczo okolic Kuligowa, terenów nadbużańskich. Każdy będzie miał możliwość wzięcia udziału w głosowaniu na najlepsze zdjęcia on-line a także po instalacji wystawy na ogrodzeniach poprzez wypełnienie i wrzucenie do skrzynki kuponu. Z realizacji inicjatywy wnioskodawcy nakręcą film, który będzie okazywany w Internecie.

INICJATYWA "U MNIE W DOLINIE" ZOSTAŁA WYCOFANA Z REALIZACJI.


„Kulturalni razem” to inicjatywa mieszkańców Wszebor, którzy postanowili powołać do życia amatorski teatr. W przygotowanie przedstawień zostali zaangażowani mieszkańcy, którzy reprezentują różne grupy zawodowe, m.in. krawcowe, które uszyją część strojów, wizażystki, które wykonają projekty charakteryzacji, muzycy, plastycy. Zaplanowane dwa przedstawienia odbędą się we Wszeborach w sali gimnastycznej tamtejszej szkoły podstawowej oraz w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, aby pokazać widowisko szerszej publiczności. Celem inicjatywy jest przede wszystkim integracja mieszkańców, a także aktywizacja osób dotychczas biernych, pokazanie możliwości szerzenia kultury przez amatorów. Ponieważ w wydarzenie zaangażowani są m.in. nauczyciele miejscowej szkoły jednym z celów jest także budowanie wizerunku szkoły jako ośrodka integrującego społeczność lokalną i promującego pozytywne wartości.


„Z rodziną na piknik” to inicjatywa mieszkańców miejscowości Trojany. Organizacja rodzinnego festynu, podczas którego będą zorganizowane gry i zabawy dla dzieci, a także prezentacje lokalnych specjałów kulinarnych, zakończy się pokazem filmów dla dzieci i dorosłych w plenerze. W zorganizowanie wydarzenia zaangażują się mieszkanki Trojan, a także Wspólnota Gruntowa wsi Trojany. Celem imprezy jest integracja mieszkańców, aktywizacja mieszkańców wokół wydarzenia, które planowane jest jako cykliczne, a także promocja tradycji kulinarnej Trojan. Wydarzenie będzie promowane przez ulotki, plakaty, ogłoszenia w parafiach gminy Dąbrówka.

„Aktywny Senior – inauguracja działalności Klubu Seniora” to wydarzenie, którego potrzebę wskazali mieszkańcy podczas spotkania diagnozującego potrzeby społeczności lokalnej. Klub Seniora ma powstać przy Świetlicy Wiejskiej w Trojanach. Zaplanowana inicjatywa – bal dla seniorów – będzie wydarzeniem, do którego zostaną zaproszeni seniorzy z całej gminy Dąbrówka. W promocję inicjatywy, a także jej organizację zaangażowali się mieszkańcy Trojan w wieku emerytalnym. Celem imprezy jest nie tylko integracja środowiska seniorów, ale także zebranie informacji o potrzebach tej grupy wiekowej. Podczas imprezy zostaną także zebrane deklaracje członków powstającego Klubu Seniora.


Realizacja rekomendowanych wniosków odbędzie się w terminie od 31 lipca do 15 października 2017 roku. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych inicjatyw zostaną zamieszczone na stronie internetowej GCK.

 


Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2017.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31